Geleneğe Nakşolmuş Kadın İzleri Kütahya Sergi, Panel ve Çalıştay Duyurusu

06-09 Mart 2024 tarihinde yapılacak Kütahya'daki Geleneğe…

Destekliyoruz

Kadim kültürümüzün yaşayan en canlı delili olan el sanatları…

Önemsiyoruz

El sanatları, üretildikleri çağa tanıklık eden belgeler…

Yaşatıyoruz

El sanatları, hemen hemen her insanda az ya da çok var olan,…

Tanıtıyoruz

Kültür ve sanatımızın festivaller yoluyla da tanıtımını,…

Üretiyoruz

“Üreten toplum, kendine yeten toplumdur.”  Anadolu’nun…

Araştırıyoruz

Başlangıçta doğa şartlarına bağlı olarak ve insanların…