Tüzüğümüz

Madde 2 –
a-) Derneğin Amacı:
Anadolu’da yaşadığı bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının gün ışığına çıkartıp yaşatılmasını sağlamak, geliştirilerek ulusal ve uluslararası platformlarda gerekli olan her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırma üzere kurulmuştur.
b- ) Derneğin faaliyet alanı:
Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir
Anadolu’daki geleneksel el sanatları yaşatma ve geliştirme alanında faaliyet gösterir.
Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri:
a-) Geleneksel el sanatlarını halen yapan usta-zanaatkârlar arasında işbirliği, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu geliştirmek
b-) Geleneksel el sanatlarımızdan hammaddelerine göre sınıflanan
1. Ağaç-Ahşap
2. Metal
3. Toprak
4. Hayvansal
5. Bitkisel,
6. Karma olan el sanatları ile Türk süsleme sanatları konularında çalışmalar yapılacaktır.
c-) Anadolu’daki tüm el sanatlarının ortaya çıkartılması ve geliştirilmesini sağlamak
d-) Anadolu’daki el sanatlarıyla ilgili sorunları çözümlemeye sanatçılar ve zanaatkârlar arasında koordinasyonu sağlamaya, yetişmiş olan usta ve zanaatkârlar ile faaliyet gösterenleri bir araya getirerek iş birliği sağlamak.
e-) Anadolu’daki el sanatlarının gelişimini sağlamak amacı güderek moda ve tasarımcıları ve akademisyenlerle birlikte ortak hareket ederek iş birliği Sağlamak.
f-) Anadolu geleneksel el sanatları konusunda (madde b) kurslar açma, müsabakalar düzenleme, sergiler açma, satış yapma.
g-) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi, geliştirilmesi için araştırma yapmak ve üyelerinin ürettikleri ürünleri pazarlama
h-) Kurs, seminer, konferans, panel, toplantı, bilgi şöleni gibi eğitim çalışmaları düzenleme ve sertifika vermek. Mesleğinde belli bir yaşa erişmiş ,farklılık yaratmış ustaları ödüllendirebilir.
ı-) Yapılan çalışmaları duyurma amaçlı gazete, dergi, broşür, kitap gibi yayın bastırıp dağıtmak
i-) Bu amaçla özel yayın kanalları (radyo, tv gibi) açmak, var olanları ile ortak çalışmalar yapmak,
j-) Ulusal ve uluslararası festivaller ve fuarlar düzenlemek, düzenlenenlere katılarak geleneksel el sanatlarını temsil etmek ve organizasyonlarda aktif görev almak
k-) Üyelerin yaralanması için, dernek amaçları doğrultusunda yemekli toplantılar, konser, sergi, gezi turları ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek ve yararlanmalarını sağlamak.
l-) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, hibe almak ve hibe etmek,
m-) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, araç kiralamak ve satın almak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
o-) Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile projeler hazırlamaya ve uygulamaya koymak, işbirliği yapmak,
ö-) Amacın gerçekleşmesi için Yönetim kurulu kararı ile vakıf kurmak, federasyon kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu olanlara üye olmak, şube açmak, temsilcik vermek,
p-) Dernek olarak amaçları doğrultusunda AB, Dünya Bankası Özelleştirme İdaresi Kültür Bakanlığı vb. gibi kurumlardan proje ve hibe almak, uygulamak ve yürütmek,
r-) Derneğin kuruluş amaçları doğrultusunda kendi üyeleri ve ortak çalışmaları paylaştığı, moda tarımcılar, kurum kuruluş ve STK’ lar ile birlikte şirket kurmak ve ortak olmak
s-) Derneğin amaçları doğrultusunda emeği geçen ve hizmet veren insanların onursal üye olarak katılımını sağlamak.
t-) Dernek amaçlarına uygun çalışma grupları ve komisyonlar kurup, faaliyetlerde bulunmak
u-) Dernek üyelerinin gelişimlerini sağlamak için mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
v-) Derneğin misyon ve vizyonu doğrultusunda başarılı çalışmalar yapan, kendi dalında faaliyetleriyle dikkat çekmiş kişilerin, yapılan çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda “EL SANATLARI DOSTU” sloganı ile ödüllendirilmesini sağlamak.