Anelsander Üyelik Şartları

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olmak hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

ANELSANDER’e üye olmak isteyenler Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Aday Üye Başvuru Formu doldurarak müracaat ederler. Yönetim Kurulu Üyeleri Üye Alım Komisyonu ile her yıl Mart ve Eylül aylarında toplanarak başvuruları değerlendirir ve üyeliği kabul edilenleri onaylar. Başvurusu kabul edilen üyeye, yazılı olarak bildirilir.

Üyelik Ön Başvuru Formu


Üyeliği Kabul Edilen Adaydan İstenen Bilgiler;
1- Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği
Aday Üyelik Başvuru Formu
2- Üye Adayına ait Özgeçmiş, Fotoğraf
3- Faaliyet Alanına ait çalışma fotoğrafından örnekler ( 5 eser)
(iş örneklerini ve uygulama yapılan mekanı, atölye v.s. alanlarını gösteren olmalıdır.)
4- Eğitim aldığınız ve yetiştiğiniz ustalar,
5- Varsa Üye olduğunuz Kurum, Kuruluş ve Dernekler
6- İletişim Bilgileriniz; Adres / Mail / Telefon
7- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatkarı Tanıtım Kartı
8- Anelsander Üye Referansı ;

Üyelik Giriş Aidatı ve Yıllık Üyelik Bedeli Üyelik Onayı ile birlikte üyeye bildirilir.