Uşak Üniversitesi’nde “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: ANELSANDER Örneği” Konulu Sunum

Uşak Üniversitesi’nde düzenlenecek olan kongrede, kültürel mirasın korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolüne dair önemli bir sunum gerçekleştirilecek. “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: ANELSANDER Örneği” başlıklı bu sunum, Fiğen Özden tarafından hazırlanmıştır.

Sunum, ANELSANDER’in bu alandaki öncü rolünü vurgulayacak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasında sivil toplumun katkılarını ele alacaktır. Kültür mirasının korunması, toplumun tarihine ve kimliğine önemli bir katkı sağlamaktadır. ANELSANDER, bu bağlamda üstlendiği rolle dikkat çekmektedir.

Sunumun detayları ve analizleri, Uşak Üniversitesi’nde düzenlenen kongre kapsamında paylaşılacak ve duayendijital.com adresinden canlı olarak izlenebilecektir.

Bu önemli sunum, kültürel mirasın korunması konusunda duyarlılık oluşturmayı amaçlamaktadır. ANELSANDER, sivil toplumun gücünü vurgulayarak, kültürel mirasın sürdürülebilirliği için toplumsal katılımın önemine dikkat çekecektir.

SUNUM DOSYASI