UNESCO NEYİ İFADE EDER, ÇALIŞMA ALANI NEDİR?

Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu kelimelerinin kısaltmasını ifade eder. (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1945 yılında kurulmuştur. Merkezi Paris’tedir. Misyonu; Eğitim, Bilimleri, Kültür ve İletişim aracılığıyla barışı inşa etmektir. UNESCO Genel Direktörlüğünün ülkemizdeki tek ve yasal temsilcisi niteliğinde olan UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 25 Ağustos 1949 tarihinde faaliyete geçmiştir.

UNESCO AKREDİTASYONU NEDİR ?

Somut Olmayan Kültürel Miras’ın korunması ve yaşatılması konusunda çalışmalar yapan bir Sivil Toplum Kuruluşlarının, Unesco tarafından belirlenen ve taşınması gerekli görülen, ulusal veya uluslararası kabul görmüş kriterlere göre derneğimizin yetkinliği ve yeterliliğinin onaylanmasıdır.
Bu kriterler 17 Ekim 2003 tarihli somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesince belirlenmiştir.

UNESCO AKREDİTASYON SÜRECİ

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Hükümetlerarası Komite’nin 16. Oturumu 13-18 Aralık 2021 tarihleri ​​arasında tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirildi . Sri Lanka UNESCO Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Bay Punchi Nilame Meegaswatte, dünyanın dört bir yanından Taraf Devletlerin, sivil toplum kuruluşlarının, kültürel kurumların ve diğer paydaşların temsilcilerinden oluşan yüzlerce katılımcıyı bir araya getiren bu yıllık toplantıya başkanlık etti.

13-18 Aralık 2021 tarihlerinde Paris’te çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetler Arası Komitesinin 16. Oturumunda, sözleşme kapsamında Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneğimizin (ANELSANDER) akreditesi kabul edildi.

UNESCO AKREDİTASYONUMUZ TAMAMLANDI

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Taraf Devletler Genel Kurulu’nun dokuzuncu oturumu, 5 -7 Temmuz 2022 tarihleri ​​arasında Paris’teki UNESCO Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Üç gün boyunca, 180 Taraf Devlet toplanarak ve dünya çapında yaşayan mirasın korunması ve Sözleşmenin geleceği için önemli konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

Gündem maddeleri şunlardır: Komite’nin Genel Kurul’a ve Sekreterya’nın faaliyetlerine ilişkin raporları (Ocak 2020 – Aralık 2021), sivil toplum kuruluşlarının 46 akreditasyon talebinin incelenmesi, takip edilen prosedürün onaylanması ‘Joumou çorbası’ (Haiti)’nin Temsili Listeye kaydedilmesi, Sözleşme’nin listeleme mekanizmalarına küresel yansımanın sunulması ve Operasyonel Direktiflerde önerilen revizyonlar, Somut Olmayan Kültürel Miras Fonu kaynaklarının kullanımı, seçim Hükümetlerarası Komitenin 12 üyesinden, Genel Kurul İç Tüzüğünde önerilen revizyonlar ve Sözleşmenin 2023’te yirminci yıldönümünün kutlanmasına ilişkin tekliflerin görüşülmesi tartışılması sağlandı.

05-07 Temmuz 2022 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen UNESCO’nun ( BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ ) Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne Taraf Devletler 9. Genel Kurulu’ nda ANELSANDER (Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği) Resmi Akreditasyonu Tamamlandı.