Destekliyoruz

Kadim kültürümüzün yaşayan en canlı delili olan el sanatları ürünlerini üreten sanatkarlar geçmişten günümüze istenilen düzeyde bir destek bulamadıkları için, üretimde ve gelecek nesillere aktarılmasında büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Anadolu’da ki el sanatlarının ortaya çıkarılmasını ve genç kuşaklara aktarılmasını sağlamak, bu anlamda gerekli araştırmalar yaparak ortak projeler geliştirmek, tasarımı arttırmak, markalaşmalarını sağlamak, ürettikleri ürünlerine pazar sağlamalarına destek olmak amacıyla bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. Son yıllarda gelişen pazarlama satış ağları nedeniyle, yurtiçi ve dışında ki girişimcilerle, el sanatları ürünlerinin satışını yapan e-ticaret platformları ile işbirliklerini sağlıyoruz. Türkiye’ nin nesiller boyu el sanatlarını yaşatmaya çalışan zanaatkarlarının, dayanışma ruhu ile ilk defa sevgi, saygı ve paylaşımlarının örnek bir çatı altında toplanmasıyla bir araya gelen, bu alanda birçok projenin önderi, öncüsü ve mimarı olan ANELSANDER, Türkiye’de ilk olan “Sanatkarlar Kampı- Ustalar Buluşması” projesini başlatarak, farklı illerde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu Kamplarda gerçekleşen çalıştaylar da ustalarımızın bilimsel eğitimlerle mesleki birikimleri paylaşılmakta, marka ve tasarım konusunda gelişimleri desteklenmektedir.