Araştırıyoruz

Başlangıçta doğa şartlarına bağlı olarak ve insanların örtünmek, korunmak gibi  temel gereksinimlerini  karşılamak amacıyla ortaya çıkan ve zamanla çevre şartlarına göre değişimler gösterip, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini, kültürel  özeliklerini yansıtır hale gelerek, geleneksel vasfı kazanan “El Sanatlarımız” Anadolu’nun en eski dönemlerinden itibaren varlıklarını sürdüren çeşitli uygarlıkların kültür mirasından izler taşımakta, bu yönüyle zengin bir mozaik oluşturmaktadır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında,1930’lu yıllarda “el sanatları” adıyla anılmaya başlanan geçmişten günümüze toplumsal kimliğimizi de yansıtan Türk kültürünün bu değerli  sanat ürünlerini üreten zanaatkarlarımızı kayıt altına almak, somut olmayan kültürel  mirasımızın taşıyıcılarını tanıtmak, sürdürebilirliğine katkı sunmak ve geleceğe aktarmak için araştırıyoruz.