Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER)

Anadolu’da yaşadığı bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının gün ışığına çıkartıp yaşatılmasını sağlamak, geliştirilerek ulusal ve uluslararası platformlarda gerekli olan her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmak üzere kurulmuştur.

Sınırlı imkanlar içinde büyük bir heyecanla bir araya gelen sanatkarlarımız, kurumsallaşma çabalarını gelecek yıllara da taşımak amacıyla Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği’ni yani kısa adı ANELSANDER‘i kurarak, 2000’li yıllarda dernekleşme alanında büyük bir adım atmışlardır.

T.C. Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Sanatkarlar ve Anadolunun her bir köşesinde geleneksel el sanatlarını günümüze dek nesiller boyu yaşatmaya çalışan birbirinden değerli el sanatları ustaları bulunmaktadır. İletişim ve Danışma Merkezi İstanbul’dadır.

Bu topraklarda, Selçuklulardan Osmanlıya, Osmanlıdan Cumhuriyet Dönemi’ne taşınan bir yönüyle geçmişimizi ve geçmişten günümüze kimliğimizi de yansıtan Türk kültürünün bu değerli sanat ürünleri, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yani, 1930’lu yıllarda “el sanatları” adıyla anılmaya başlanmış. İşte o günden bugüne, bu sanatları kuşaklar boyu dededen toruna, babadan oğula devam ettiren kültürel miras elçilerimizden birçoğu da, T.C. Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatkarı ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı “Yaşayan İnsan Hazinesi” ünvanını almaya hak kazanmışlardır.

Ve bugün; özümüzden gelen kültürel mirasımızı yozlaşmaya sebep vermeden taşımaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan ANELSANDER; Türkiye’nin her bölgesi ve ilinden zanaatkar üyelere sahiptir. Yurt içi ve yurt dışında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elçilikler, Belediyeler ve pek çok Sivil Toplum Kuruluşu’yla birlikte ortak projelerde yer almakta, böylelikle Türk kültür, sanat ve turizminin tanıtımına, el sanatlarının yaşatılmasına ve zanatkarların mesleklerini sürdürmesine büyük katkılar sağlamaktadır.

Kültür ve sanatımızın festivaller yoluyla da tanıtımını, eğitim atölyeleriyle ve çalıştaylarla da aktarımını sağlamak amacıyla, tecrübelerimiz ve birikimlerimizden yola çıkarak, çağdaş dünya içinde yapılması zor ama bir o kadar önemli olan “Kendi kültürümüz içinde var olmak” gayreti içinde olan bizler, sanata ve öz değerlerimize bağlı, geleneksel kültürümüzün korunması, yaşatılması ve uluslararası kültürlerle buluşturulmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Türkiye’nin nesiller boyu el sanatlarını yaşatmaya çalışan zanaatkarlarının, dayanışma ruhu ile ilk defa sevgi, saygı ve paylaşımlarının örnek bir çatı altında toplanmasıyla biraraya gelen, bu alanda bir çok projenin önderi, öncüsü ve mimarı olan ANELSANDER, Türkiye’de ilk olan “Sanatkarlar Kampı- Ustalar Buluşması” projesini başlatmış ve farklı illerde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Türkiye’de birçok El Sanatları Ustalarının dernekçilik kültürü ve bilinci ile biraraya gelmelerini sağlayarak, mesleki eğitim ve sosyal paylaşımların yaşanmasına öncülük eden Anelsander, “Sanatkarlar Kampı” projesinin içinde El Sanatları Çalıştayları düzenlemektedir. Aynı zamanda bu çalıştay programları kapsamında mesleğinde uzun yıllar hizmet eden kültürel miras elçilerimize vefa örneği göstererek “Zanaatın Yaşayan Çınarları” ödülü ile onurlandırmaktadır.

2021 yılı sonunda Unesco Akreditasyon süreci onaylanan Anelsander, halk kültürümüzün en canlı delili el sanatlarımız alanında nitelikli çalışmalarına her gün yenilerini katmaktadır.