Kurullarımız

Madde 12- Çalışma ve Proje Grupları

Dernek yönetim kurulu kararıyla, derneğin amaçları doğrultusunda yönetime yardımcı olmak üzere, geçici veya sürekli olarak çalışma ve/veya proje grupları kullanılabilir. Aksi belirlenmedikçe,çalışma gruplarının görevleri yönetim kurulunun çalışma dönemi, proje gruplarının ise, süresiyle sınırlıdır. Gruplar Dernek Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen yetki ve sorumluluk sınırları içinde çalışırlar.

Grupların oluşturulmasında, şubelerin de katılım ve desteği ile dernek sınırları içindeki illerin/yörelerin sorunlarını araştırıp dile getirmek , çözüm önerileri ve/veya projeler geliştirmek amacıyla bölgesel nitelikli çalışma ve proje grupları kurulması öncelik taşır.

  • Uluslararası İlişkiler Kurulu
  • Proje ve Etkinlik Kurulu
  • Tasarım ve Ürün Geliştirme Kurulu
  • Eğitim Kurulu
  • Sosyal İşler ve Organizasyon Kurulu
  • Hukuk Kurulu
  • Basın Yayın Kurulu
  • Üye Alım Komisyonu