Girdi yapan anelsander

Uşak Üniversitesi’nde “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: ANELSANDER Örneği” Konulu Sunum

Uşak Üniversitesi’nde düzenlenecek olan kongrede, kültürel mirasın korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolüne dair önemli bir sunum gerçekleştirilecek. “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: ANELSANDER Örneği” başlıklı bu sunum, Fiğen Özden tarafından hazırlanmıştır. Sunum, ANELSANDER’in bu alandaki öncü rolünü vurgulayacak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasında sivil toplumun katkılarını ele alacaktır. Kültür mirasının […]

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin 20. yılı kutlu olsun

Biz #YaşayanMirasız! UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin  20. yılı kutlu olsun.   UNESCO 17 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi tüm dünyada 20. yılını kutluyor. 2003 Sözleşmesi, 181 Taraf Devlet ile neredeyse evrensel bir erişime ulaşmış ve yaşayan mirasın korunmasının önemini vurgulamak için kültürel miras kavramını genişletmiştir. Somut […]

Destekliyoruz

Kadim kültürümüzün yaşayan en canlı delili olan el sanatları ürünlerini üreten sanatkarlar geçmişten günümüze istenilen düzeyde bir destek bulamadıkları için, üretimde ve gelecek nesillere aktarılmasında büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Anadolu’da ki el sanatlarının ortaya çıkarılmasını ve genç kuşaklara aktarılmasını sağlamak, bu anlamda gerekli araştırmalar yaparak ortak projeler geliştirmek, tasarımı arttırmak, markalaşmalarını sağlamak, ürettikleri ürünlerine pazar sağlamalarına […]

Önemsiyoruz

El sanatları, üretildikleri çağa tanıklık eden belgeler olarak geleceğimize ışık tutan ve geçmişimizle bağlantı kurmamızı sağlayan değerler olmaları bakımından önemlidir. Toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, kimliklerine sahip çıkmalarına ve muhafaza etmelerine bağlıdır. Geleceğimizi hatırlayıp varlığımızı sürdürmemizi sağlayan el sanatları ürünlerini üreten sanatkarların birçoğu da değişen yaşam şartlarına yenik düşerek bir bir tükeniyor ve yok oluyor. Bir zamanların […]

Yaşatıyoruz

El sanatları, hemen hemen her insanda az ya da çok var olan, kendi kültüründen aldığı yaşam tarzını, atalarından öğrendiklerini, tecrübe ve birikimlerini, günümüz kuşaklarına aktarma becerisidir. Geleneksel el sanatlarımız geçmişi günümüze taşıma ve günümüzde yaşatma sanatıdır. Bizlerde, gönüllülük ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta kurumsal amacımıza uygun özveriyle ve titizlikle emek verenlere değer vererek sahiplenmeye gayret ediyoruz. […]