Kültürel mirasımız olan geleneksel sanatlar ve zanaatlar, üretildikleri çağa tanıklık eden ve halk kültürünün bir öğesi olarak geçmişimizle bağlantı kurmamıza imkân sağlamaktadır. Kültür değerlerinin yaşatılması ve korunmasında kendine önemli bir yer edinen geleneksel sanatlar ve zanaatlar, gerek dijitalleşme gerek ise bu alanlardaki meslekleri icra edenlerin sayıca azalmasına bağlı kaybolma riski ile karşı karşıya kalmıştır.

Anadolu’da yaşadığı bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanat ve zanaatların gün ışığına çıkartıp yaşatılmasını sağlamak, üretenleri desteklemek, sürdürülebilirliğine katkı sunmak, ulusal ve uluslararası platformlarda gerekli olan her türlü çalışmayı yapabilmek amacıyla kurulan Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER), ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında önemli bir işbirliği süreci başlatılmıştır. 2 yıldır özveriyle sürdürülen anadolunun farklı bölgelerindeki zanaatkarlar ile online toplantılar yapılarak ilk etapta Meslek Haritası tamamlanmıştır. Bu meslek haritası ileriki süreçte tek tek ele alınacak tüm zanaat ve sanat dallarının veri tabanı oluşumuna alt yapı sağlayacak ve yol haritasını kolaylaştıracaktır.