Girdi yapan anelsander

Destekliyoruz

Kadim kültürümüzün yaşayan en canlı delili olan el sanatları ürünlerini üreten sanatkarlar geçmişten günümüze istenilen düzeyde bir destek bulamadıkları için, üretimde ve gelecek nesillere aktarılmasında büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Anadolu’da ki el sanatlarının ortaya çıkarılmasını ve genç kuşaklara aktarılmasını sağlamak, bu anlamda gerekli araştırmalar yaparak ortak projeler geliştirmek, tasarımı arttırmak, markalaşmalarını sağlamak, ürettikleri ürünlerine pazar sağlamalarına […]

Önemsiyoruz

El sanatları, üretildikleri çağa tanıklık eden belgeler olarak geleceğimize ışık tutan ve geçmişimizle bağlantı kurmamızı sağlayan değerler olmaları bakımından önemlidir. Toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, kimliklerine sahip çıkmalarına ve muhafaza etmelerine bağlıdır. Geleceğimizi hatırlayıp varlığımızı sürdürmemizi sağlayan el sanatları ürünlerini üreten sanatkarların birçoğu da değişen yaşam şartlarına yenik düşerek bir bir tükeniyor ve yok oluyor. Bir zamanların […]

Yaşatıyoruz

El sanatları, hemen hemen her insanda az ya da çok var olan, kendi kültüründen aldığı yaşam tarzını, atalarından öğrendiklerini, tecrübe ve birikimlerini, günümüz kuşaklarına aktarma becerisidir. Geleneksel el sanatlarımız geçmişi günümüze taşıma ve günümüzde yaşatma sanatıdır. Bizlerde, gönüllülük ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta kurumsal amacımıza uygun özveriyle ve titizlikle emek verenlere değer vererek sahiplenmeye gayret ediyoruz. […]

Tanıtıyoruz

Kültür ve sanatımızın festivaller yoluyla da tanıtımını, eğitim atölyeleriyle ve çalıştaylarla da aktarımını sağlamak amacıyla, tecrübelerimiz ve birikimlerimizden yola çıkarak, çağdaş dünya içinde yapılması zor ama bir o kadar önemli olan “Kendi kültürümüz içinde var olmak” gayreti içinde olan bizler, sanata ve öz değerlerimize bağlı, geleneksel kültürümüzün korunması, yaşatılması ve uluslararası kültürlerle buluşturulmasına vesile olmaktan […]

Üretiyoruz

“Üreten toplum, kendine yeten toplumdur.”  Anadolu’nun her bir köşesinde kültürel mirasımız olan geleneksel el sanatlarını kuşaklar boyu nesilden nesile yaşatmaya çalışan birbirinden değerli “USTA” zanaatkar ve sanatkar günümüz koşulları ile mücadele ederek el emeği göz nuru eserlerini Türk kültürünün nitelik ve özelliklerini koruyarak üretmeye devam ediyor.

Araştırıyoruz

Başlangıçta doğa şartlarına bağlı olarak ve insanların örtünmek, korunmak gibi  temel gereksinimlerini  karşılamak amacıyla ortaya çıkan ve zamanla çevre şartlarına göre değişimler gösterip, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini, kültürel  özeliklerini yansıtır hale gelerek, geleneksel vasfı kazanan “El Sanatlarımız” Anadolu’nun en eski dönemlerinden itibaren varlıklarını sürdüren çeşitli uygarlıkların kültür mirasından izler taşımakta, bu yönüyle zengin […]

ANELSANDER 5. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇLANDI.

04 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Türkiye Yazarlar Birliği Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi’nde gerçekleştirilen Anelsander Genel Kurulu değerli üye ustalarımızın katılımıyla sonuçlandı. Genel Kurulu Yönetmek için Divan Başkanlığına seçilen üyelerimiz Mahmut Bent, Başak Göktaş ve Uğur Karataş’ ın yönetiminde yapılan genel kurulda gündem maddeleri gereği açılış konuşmalarının ardından, faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının okunması görüşülmüş, yeni […]