Türkiye’nin Ustaları Özüyle Emeğiyle..

Bu topraklarda, Selçuklulardan Osmanlıya, Osmanlıdan Cumhuriyet Dönemi’ne taşınan bir yönüyle geçmişimizi ve geçmişten günümüze kimliğimizi de yansıtan Türk kültürünün bu değerli sanat ürünleri, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yani, 1930’lu yıllarda “el sanatları” adıyla anılmaya başlanmış. İşte o günden bugüne, bu sanatları kuşaklar boyu dededen toruna, babadan oğula devam ettiren kültürel miras elçilerimizden birçoğu da, T.C. Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatkarı ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Elçisi “Yaşayan İnsan Hazinesi” ünvanını almaya hak kazanmışlardır.

Sınırlı imkanlar içinde büyük bir heyecanla bir araya gelen sanatkarlarımız, kurumsallaşma çabalarını gelecek yıllara da taşımak amacıyla Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği’ni
yani kısa adı ANELSANDER‘i kurarak, 2000’li yıllarda dernekleşme alanında büyük bir adım attılar.

Ve bugün; özümüzden gelen kültürel mirasımızı yozlaşmaya sebep vermeden taşımaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan ANELSANDER; Türkiye’nin her bölgesi ve ilinden zanaatkar üyelere sahiptir. Yurt içi ve yurt dışında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elçilikler, Belediyeler ve pek çok Sivil Toplum Kuruluşu’yla birlikte ortak projelerde yer almakta, böylelikle Türk kültür, sanat ve turizminin tanıtımına, el sanatlarının yaşatılmasına ve zanatkarların mesleklerini sürdürmesine büyük katkılar sağlamaktadır.

Ve kültür ve sanatımızın festivaller yoluyla, nitelikli tanıtımını, eğitim ve çalıştaylarla da aktarımını sağlamak amacıyla, tecrübelerimiz ve birikimlerimizden yola çıkarak, çağdaş dünya içinde yapılması zor ama bir o kadar önemli olan “Kendi kültürümüz içinde var olmak” gayreti içinde olan bizler, sanata ve öz değerlerimize bağlı, geleneksel kültürümüzün korunması, yaşatılması ve uluslararası kültürlerle buluşturulmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Türkiye’nin nesiller boyu el sanatlarını yaşatmaya çalışan zanaatkarlarının, dayanışma ruhu ile ilk defa saygı, sevgi ve paylaşımlarını örnek bir çatı altında toplanmasıyla biraraya gelen, ilkleri ve bir çok projenin önderi, öncüsü ve mimarı olan ANELSANDER, Türkiye’de ilk olan “Sanatkarlar Kampı- Ustalar Buluşması” projesini başlatmış ve farklı illerde gerçekleşmesini sağıyoruz.

Türkiye’de birçok El Sanatları Ustalarını dernekçilik kültürü ve bilinci ile biraraya gelmelerini sağlayarak mesleki eğitim ve sosyal paylaşımların yaşanmasına öncülük eden Anelsander “Sanatkarlar Kampı” projesinin içinde El Sanatları Çalıştayı ve mesleğinde uzun yılar hizmet eden kültürel miras elçilerimizi onure etmek için “Zanaatın Yaşayan Çınarları” ödül törenini düzenliyoruz.

Ve tüm bu gayretlerin layıkıyla yerini bulacağı inancıyla, sanatı yaşatmaya, sanatla yaşamaya, zanaatkarı korumaya, sanatı kültürlerle buluşturmaya devam etmekteyiz.

Uğur Bent TÜRKER
Anelsander Genel Başkanı