Kadim kültürümüzün yaşayan en canlı delili olan el sanatları ürünlerini üreten sanatkarlar geçmişten günümüze istenilen düzeyde bir destek bulamadıkları için, üretimde ve gelecek nesillere aktarılmasında büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Anadolu’da ki el sanatlarının ortaya çıkarılmasını ve genç kuşaklara aktarılmasını sağlamak, bu anlamda gerekli araştırmalar yaparak ortak projeler geliştirmek, tasarımı arttırmak, markalaşmalarını sağlamak, ürettikleri ürünlerine pazar sağlamalarına destek olmak amacıyla bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. Son yıllarda gelişen pazarlama satış ağları nedeniyle, yurtiçi ve dışında ki girişimcilerle, el sanatları ürünlerinin satışını yapan e-ticaret platformları ile işbirliklerini sağlıyoruz. Türkiye’ nin nesiller boyu el sanatlarını yaşatmaya çalışan zanaatkarlarının, dayanışma ruhu ile ilk defa sevgi, saygı ve paylaşımlarının örnek bir çatı altında toplanmasıyla bir araya gelen, bu alanda birçok projenin önderi, öncüsü ve mimarı olan ANELSANDER, Türkiye’de ilk olan “Sanatkarlar Kampı- Ustalar Buluşması” projesini başlatarak, farklı illerde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu Kamplarda gerçekleşen çalıştaylar da ustalarımızın bilimsel eğitimlerle mesleki birikimleri paylaşılmakta, marka ve tasarım konusunda gelişimleri desteklenmektedir.

El sanatları, üretildikleri çağa tanıklık eden belgeler olarak geleceğimize ışık tutan ve geçmişimizle bağlantı kurmamızı sağlayan değerler olmaları bakımından önemlidir.

Toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, kimliklerine sahip çıkmalarına ve muhafaza etmelerine bağlıdır. Geleceğimizi hatırlayıp varlığımızı sürdürmemizi sağlayan el sanatları ürünlerini üreten sanatkarların birçoğu da değişen yaşam şartlarına yenik düşerek bir bir tükeniyor ve yok oluyor. Bir zamanların sanayiye yenilen zanaatları, şimdilerde ise yerini seri üretime bırakmış, ya da ticari kaygılarla boyut, tür hatta üretim şeklini değiştirmiş olarak karşımıza çıkıyor. Gelenekselden tasarıma uzanan bir dizi değişimle, çağa direniyor.

Zanaatkarların çok olduğu o çekiç sesi, tokmak sesi duyduğumuz çarşı-pazarlar, arastalar hanlar, o eski dönemlerin havasını vermiyor artık… Ustanın yanında çırak da kalfa da yetişmiyor artık! Bu nedenle zamana direnen hala mesleğini sürme gayretinde olan, ama geçim derdi, ama tutkusundan emeklerine olan “AŞK”larını, kocaman dünyalarını, yaratıcılıklarını önemsiyoruz. Sevgiyle üreten ellerden çıkan gözde eserleri de, üreten değerleri de önemsiyoruz.

El sanatları, hemen hemen her insanda az ya da çok var olan, kendi kültüründen aldığı yaşam tarzını, atalarından öğrendiklerini, tecrübe ve birikimlerini, günümüz kuşaklarına aktarma becerisidir. Geleneksel el sanatlarımız geçmişi günümüze taşıma ve günümüzde yaşatma sanatıdır.

Bizlerde, gönüllülük ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta kurumsal amacımıza uygun özveriyle ve titizlikle emek verenlere değer vererek sahiplenmeye gayret ediyoruz.

Ülkemiz ve değerlerimiz için, tüm bu gayretlerin layıkıyla yerini bulacağı inancıyla, sanatı yaşatmaya, sanatla yaşamaya, zanaatkarı korumaya, sanatı kültürlerle buluşturmaya devam etmekteyiz.

Kültür ve sanatımızın festivaller yoluyla da tanıtımını, eğitim atölyeleriyle ve çalıştaylarla da aktarımını sağlamak amacıyla, tecrübelerimiz ve birikimlerimizden yola çıkarak, çağdaş dünya içinde yapılması zor ama bir o kadar önemli olan “Kendi kültürümüz içinde var olmak”

gayreti içinde olan bizler, sanata ve öz değerlerimize bağlı, geleneksel kültürümüzün korunması, yaşatılması ve uluslararası kültürlerle buluşturulmasına vesile olmaktan

mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Anadolumuzun kadim kültürlerini yaşatan sanatkarlarımızın

sosyal medya sayfalarında oluşturduğumuz portalımızda güncel duyurularla tanıtmaya, El Sanatları içerikli TV programlarına danışmanlık yaparak tanıtımlarına destek oluyor

farkındalıklarını arttırmaya çalışıyoruz.

“Üreten toplum, kendine yeten toplumdur.”  Anadolu’nun her bir köşesinde kültürel mirasımız olan geleneksel el sanatlarını kuşaklar boyu nesilden nesile yaşatmaya çalışan birbirinden değerli “USTA” zanaatkar ve sanatkar günümüz koşulları ile mücadele ederek el emeği göz nuru eserlerini Türk kültürünün nitelik ve özelliklerini koruyarak üretmeye devam ediyor.

Başlangıçta doğa şartlarına bağlı olarak ve insanların örtünmek, korunmak gibi  temel gereksinimlerini  karşılamak amacıyla ortaya çıkan ve zamanla çevre şartlarına göre değişimler gösterip, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini, kültürel  özeliklerini yansıtır hale gelerek, geleneksel vasfı kazanan “El Sanatlarımız” Anadolu’nun en eski dönemlerinden itibaren varlıklarını sürdüren çeşitli uygarlıkların kültür mirasından izler taşımakta, bu yönüyle zengin bir mozaik oluşturmaktadır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında,1930’lu yıllarda “el sanatları” adıyla anılmaya başlanan geçmişten günümüze toplumsal kimliğimizi de yansıtan Türk kültürünün bu değerli  sanat ürünlerini üreten zanaatkarlarımızı kayıt altına almak, somut olmayan kültürel  mirasımızın taşıyıcılarını tanıtmak, sürdürebilirliğine katkı sunmak ve geleceğe aktarmak için araştırıyoruz.